• 1
  • 2
  • 3
  • 4
آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه محیط زیست

یکی از چالش های، پیش رو در قرن بیست و یکم که جوامع را در گیر مسائل زیست محیطی نموده فاضلاب و پسماندها می باشد. کمک به صنایع در این ارتباط گام مهمی در رسیدن به محیط زیست پاک می باشد.


اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح و دقیق در برنامه ریزی صنایع و همچنین پایش صنایع آلاینده در حفظ محیط زیست، مرکز پژوهش متالورژی را بر آن داشت که با ایجاد آزمایشگاه معتمد محیط زیست در سه بخش آب، خاک و فلزات سنگین سعی در رفع این نیاز کشور کند. این مرکز تمامی توان خود را به کار گرفته تا به عنوان مرجعی قابل اعتماد کلیه آزمون های پژوهشی مورد نظر صنایع را در کمترین زمان و بیشترین دقت و صحت انجام دهد. آزمایشگاه شیمی و محیط زیست مرکز پژوهش متالورژی رازی دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست در دو بخش شیمی و فلزات سنگین می باشد. این گواهی در بخش شیمی شامل آزمون پژوهشی های ۱۹ گانه می باشد و در بخش فلزات سنگین در بر گیرنده  آزمون های پژوهشی ۱۴ گانه می باشد که عناصر زیر در نمونه های محلول را شامل می شود:
Sn, Hg, Al, Fe, Mn, Cu, Cd, As, Pb, Ag, Co, Mo و Cr

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه آب و فاضلاب و محیط زیست :

- اندازه گیری هدایت آب های خالص مطابق با استانداردهای USP
- اندازه گیری PH محلول ها با دقت ۰/۰۰۱ در محدوده دمایی ۱۰۰ - ۵ درجه سانتی گراد
- اندازه گیری کاتیون ها در غلظت های ناچیز (میکرو گرم بر لیتر)
- اندازه گیری آنیون ها نظیر فلوراید، نیترات و نیتریت، فسفات در غلظت های ناچیز (نانو گرم بر لیتر)
- اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک (BOD)
- اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
- قلیایی بودن
- اندازه گیری TDS
- اندازه گیری TSS
- اندازه گیری سختی
- اندازه گیری اکسیژن محلول
- اندازه گیری ازن محلول در آب
- پرمنگنات ایندکس
- اندازه گیری نیتروژن به روش کجلدال
- اندازه گیری هیدرازین
اخبار آزمایشگاه محیط زیست

موافقت نامه اصولی

کسب موافقت نامه اصولی آزمایشگاه همکار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
به اطلاع مشتریان گرامی مرکز پژوهش متالورژی رازی می رساند که مرکز موفق به دریافت موافقت اصولی آزمایشگاه همکار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه کنترل ظروف و بسته بندی و کنترل ملزومات پزشکی گردیده است. متن این موافقت اصولی را در لینک زیر مشاهده نمایید.
مشاهده موافقت نامه اصولی آزمایشگاه همکار

Back to Top