برای بازدید از مرکز پژوهش متالورژی رازی لطفاً برگه زیر را تکمیل کنید. این فرم صرفآ ویژه شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها است.


نام و نام خانوادگی نماینده شرکت*


 
سمت سازمانی*


 
شرکت/نهاد/ارگان*


 
آدرس ایمیل*


 
شماره تلفن*


    
زمینه فعالیت شرکت یا موسسه*
 
هدف از بازدید مرکز *
 
قسمت‌های مورد درخواست بازدید*
 
زمان پیشنهادی برای بازدید*

 
تا چه میزان درباره مرکز رازی میدانید؟
لطفاًهر گونه سوال در مورد بازدید را درج نمائید


اسامی بازدید کنندگان با قید سمت سازمانی*:

 
 با چک کردن شما اعلام می ‌کنید که : 

• تمام اطلاعات ارائه شده صحیح است.
• به قوانین و مقررات مرکز پژوهش متالورژی رازی احترام می گذارم.
• به حفاظت از داده ها و قوانین و حفظ حریم خصوصی مرکز پژوهش متالورژی رازی احترام می گذارم.
   

 
 
Back to Top