• 1

معاونت پژوهشی

در حال حاضر حوزه فعالیت پژوهشی این مرکز در حال حاضر بسیار گسترده و مفتخر است از بدو تاسیس این سازمان خدمات پژوهش محور، دانش بنیان و صنعتی به ارگان ها و شرکت ها ارائه داده است. برخی از اهم فعالیت های مرکز در مانند شناسایی و تایید کالاهای وارداتی، تخمین عمر قطعات صنعتی، بررسی علل شکست تخریب، مهندسی معکوس و نمونه سازی، طراحی مهندسی و شبیه سازی، پوشش دهی و افزایش مقاومت به خوردگی، افزایش طول عمر قطعات، بهینه سازی فرایند های تولید یا طراحی اشاره کرد. این خدمات در سه گروه پژوهشی ریخته گری، شناسایی و انتخاب مواد، خوردگی و پوشش ارائه می شود ولی خدمات قابل ارائه به این سه حوزه محدود نمی باشد. اطلاعات بیشتر در خصوص گروه های پژوهشی در لینک های زیر آورده شده است :


Back to Top