• 1
  • 2

ساخت و تولید

بخش ساخت و تولید، زیرمجموعه گروه پژوهشی ریخته گری با در اختیار داشتن امکانات آزمایشگاهی نظیر کوره هاي الكتريكي و تجهيزات ریخته گری، راکتورهای تحقیقات رزین، و کوره های عملیات حرارتی توانایی اجرای طرح های تحقیقاتی صنعتی را  دارد. قالبگیری، آلیاژ سازی، ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات تا 300 کیلوگرم در این بخش امکان پذیر است.
طراحی و ساخت فیکسچر

فیکسچر کشش نوارهای پلیمری

فیکسچر کشش نوارهای پلیمری
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای اندازه گیری استحکام کشش نوار پلیمری براساس استاندارد FED STD 191-A در گروه پژوهشی ریخته گری، بخش طراحی مهندسی مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.


ساخت فیکسچر در مرکز پژوهش متالورژی رازی

طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز در آزمون های پژوهشی بارگواه مهره های گرید 12 مطابق با استاندارد ISO 898-2
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز در آزمون های پژوهشی بارگواه مهره های گرید 12 مطابق با استاندارد ISO 898-2 در بخش ساخت و تولید مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.


ساخت فیکسچر در مرکز پژوهش متالورژی رازی

طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای فک دستگاه کشش گرم
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای فک دستگاه کشش گرم در بخش ساخت و تولید مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.


ساخت فیکسچر در مرکز پژوهش متالورژی رازی

طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای اندازه گیری استحکام کشش هوپ ظاهری لوله های کامپوزیتی مطابق با استاندارد ASTM D2290
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای اندازه گیری استحکام کشش هوپ ظاهری برای لوله های پلاستیکی و پلاستیک تقویت شده براساس استاندارد ASTM D2290 در بخش ساخت و تولید مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.


Back to Top