• 1

فهرست هزینه آزمون های پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی (سال 1395)


به اطلاع مشتریان گرامی می رساند که تعرفه های آزمون ها و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی برای جلب رضایت مشتریان از ابتدای اردیبهشت سال 1395 تاکنون تغییر نکرده است.لطفاَ به موارد زیر توجه نمایید :
- هزینه کلیه آزمون های پژوهشی بررسی علل تخریب، خوردگی، شکست، آزمون های پژوهشی غیر مخرب از قبیل RT، UT، PT، MT و آزمون های پژوهشی PQR و مهارت جوشکار پس از بررسی نمونه ها توسط کارشناس مشخص می گردد.
- در صورت انجام آزمون های پژوهشی در حضور، 25% به هزینه ها افزوده خواهد شد.
- در صورتی که سختی نمونه بسیار زیاد باشد، تعیین هزینه نمونه سازی کشش، خمش، ضربه بسته به نمونه و با توافق تعیین خواهد شد.

Back to Top