برگه درخواست کارآموزیقابل توجه کارآموزان گرامی :
مرکز پژوهش متالورژی رازی صرفآ جهت ترم تابستان و تنها با ارائه نامه از دانشگاه مربوطه کار آموز می پذیرد.


نام*


 
ترم*


 
نام خانوادگی*
 
نشاني*


 

رشته تحصیلی*


 
شماره تلفن همراه *
    
نام دانشگاه*   آدرس ایمیل*
   
 
مقطع*
 
رزومه شما
( لطفاً با فرمت pdf ارسال شود)
معدل*
 
 
علایق کاری*