• 1
  • 2
  • 3

گروه پژوهشی شناسایی و انتخاب مواد

فرایند شناسایی و انتخاب مواد عبارت است از شناسایی، طراحی و بهینه سازی مواد مهندسی. در این فرایند با توجه به معیارهای تعیین شده توسط شرایط کاری و همچنین، با در نظر گرفتن خواص مکانیکی- فیزیکی مطلوب، ماده مناسب انتخاب و طراحی خواهد شد. در ادامه با بهینه سازی پارامتر های تولید، تلاش می شود تا با در نظر گرفتن کارآیی، حساسیت قطعه، جنبه اقتصادی و موارد دیگر، دستیابی به مناسب ترین خواص حاصل شود. علم انتخاب مواد، از جمله علوم پایه ای و اساسی است که عدم به کارگیری آن در سایر علوم امری غیر ممکن و محال خواهد بود. به دلیل اهمیت آگاهی از انتخاب مناسب ماده در قطعات و تجهیزات مختلف کاربردی از قبیل تجهیزات و قطعات استفاده شده در خودرو سازی، پزشکی، هوا و فضا، پتروشیمی، نیروگاه ها، معادن، صنعت سیمان، سایر صنایع و کارخانجات، این مسئله توسط مسئولین و کارشناسان بسیار مورد توجه قرار می گیرد. بدین ترتیب، دستیابی به چنین دانشی نیازمند بررسی موضوع با دیدگاه های متالورژیکی و مکانیکی است که لازمه آن تجربه بالا در این زمینه و شناخت کافی از موضوع مورد بحث است. بر این اساس، تلفیق علم، تجربه، و مطالعات پیشرفته رهنمودی است به سوی دستیابی به صنایع و کارخانجاتی با حداقل خسارت های احتمالی در آینده که این مهم توسط ارجاع کار به کارشناسان و مشاوران مربوطه، محقق خواهد شد.
زیر مجموعه های گروه پژوهشی شناسایی و انتخاب مواد در مرکز پژوهش متالورژی رازی عبارتند از :

  علل تخریب و تخمین عمر
 مواد پیشرفه و نانو مواد مواد پیشرفه و نانو مواد


Back to Top