آزمایشگاه های مهندسی مواد

بازدیدکنندگان محترم می توانند در این بخش با آزمایشگاه های مهندسی مواد مرکز و توانمندی های قابل ارائه آشنا شده و بهترین انتخاب ممکن را داشته باشند.
مرکز پژوهش متالورژی رازی دارای آزمایشگاه های مجهز به تجهیزات مدرن نظیر آزمایشگاه های متالوگرافی، کوانتومتری، میکروسکوپ الکترونی، شیمی و محیط زیست، XRF/XRD، پلیمر، خوردگی، آزمون های پژوهشی غیر مخرب، مکانیکی، ریخته گری، عملکرد، آماده سازی و آزمون های پژوهشی پرتابل است.


 عکس آماده سازی عکس آماده سازی
عکس متالوگرافی عکس متالوگرافی
عکس مکانیکی عکس مکانیکی
عکس آنالیز شیمیایی عکس آنالیز شیمیایی
عکس اسپکترومتری نشری عکس اسپکترومتری نشری
عکس شیمی عکس شیمی
 xrf/xrd عکس xrf/xrd عکس
عکس پلیمر عکس پلیمر
عکس خوردگی و پوشش عکس خوردگی و پوشش
عکس آزمایشگاه محیط زیست عکس آزمایشگاه محیط زیست
عکس آزمایشگاه عملکرد عکس آزمایشگاه عملکرد
عکس تست غیر مخرب عکس تست غیر مخرب
عکس میکروسکوپ الکترونی عکس میکروسکوپ الکترونی
عکس آزمون های پژوهشی پرتابل عکس آزمون های پژوهشی پرتابل
عکس آزمایشگاه بندر عباس عکس آزمون های پژوهشی پرتابل
Back to Top