برگه درخواست اطلاعات فنی


لطفاً برای درخواست اطلاعات فنی، تمام اطلاعات مورد نیاز برگه ی زیر را وارد نمائید.

نام*                                             
نام خانوادگی*  
نام شرکت

عنوان شغلی
آدرس ایمیل*       
تلفن*    
تجربه یا تخصص شما
زمینه فعالیت شرکت

جزئیات درخواست اطلاعات فنی



با چک کردن شما اعلام می ‌کنید که:   
• تمام اطلاعات ارائه شده صحیح است.
• به قوانین و مقررات مرکز پژوهش متالورژی رازی احترام می گذارم.
• به حفاظت از داده ها و قوانین و حفظ حریم خصوصی مرکز پژوهش متالورژی رازی احترام می گذارم.
   


Back to Top