برگه نظر سنجی


مشتری گرامی : ضمن سپاس از انتخاب اين مركز به عنوان همكار، با توجه به اينكه خط مشی كيفيت مر‌كز ارائه محصولات و خدمات با كيفيت بالا و
به موقع به مشتريان شركت است، خواهشمند است با تكميل اين برگه و زدن عـلامت در قسمت مربوطـه ما را در نـيل به اين خط مشی ياری فرمایید.نام شرکت: واحد رابط در سازمان مشتری:
رابط: مسئولیت سازمانی:
نام و نام خانوادگی: آدرس ایمیل:
 

ارتباط موثر با مشتری


رعايت ادب، احترام و نحوه برخورد كاركنان
سرعت انجام کار در بخش های پذیرش نمونه
فضای فرهنگی، پذيرايی و امکانات رفاهی
سهولت ارتباط با مرکز ( فکس، تلفن... و سرعت پاسخ گویی)
روش های ارسال نمونه برای مرکز رازی (خدمات دفاتر، پست، پیک...)

پیگیری و تحویل به موقع


زمان انتظار براي اخذ نتايج (تحویل به هنگام گزارش)
تحويل باقی مانده نمونه ها، اسناد ومدارک مشتری
امکان پیگیری کار ها و برقراری ارتباط در زمان انجام آزمون های پژوهشی
نحوه ارسال یا تحویل گزارش ها یا نمونه ها و مدارک

كيفيت نتايج، گزارش ها و خدمات


صحت، دقت وكفايت نتايج واطلاعات ارايه شده
كيفيت نوشتاری، فرمت، زيبايی، نظافت و بسته بندی گزارش ها
پاسخگویی به شکایات، خواسته ها، الزامات، نظرات، و پرسش ها
قبل یا بعد از دریافت گزارش
ارزش خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟ (خدمات نسبت به هزینه)
آیا در آینده مجدداً جهت دریافت خدمات به مرکز مراجعه می فرمایید؟
لطفاً چنانچه نظریات و یا پیشنهادات دیگری در مورد بهبود و افزایش ارتباط هرچه مؤثرتر با این مرکز دارید مرقوم فرمایید .

   

Back to Top