برگه نظر سنجی دفاتر


نام شرکت: واحد رابط در سازمان مشتری:
نام و نام خانوادگی رابط: مسئولیت سازمانی:
نام دفتر نمایندگی:
 
آدرس ایمیل:
 
شماره تماس (لطفاَ شماره تماس مستقیم ذکر گردد)
   
رعايت ادب، احترام و نحوه برخورد كاركنان دفتر به نظر شما چگونه بوده است؟
آیا سرعت پذيرش نمونه مورد تائید است؟
آیا کارکنان دفاتر پاسخ گوی سوالات و نیازهای مطرح شده هستند؟
آیا زمان انجام آزمون و تحویل گزارش، رضایت مشتری محترم را تامین می نماید؟
آیا ساعات پذیرش دفتر مورد رضایت آن مشتری محترم است؟
آیا معلومات و اطلاعات فنی دریافت کننده نمونه قابل قبول است؟
آیا از نحوه ارتباط با دفتر از طریق تلفن، فاکس و ... رضایت دارید؟
آیا صحت و کیفیت نتایج و گزارش های ارائه شده مورد تایید است؟
آیا تحویل باقی مانده نمونه های شما، مطابق در خواست انجام می شود؟
آیا وضعیت ظاهری دفتر مناسب با انتظارات شما است؟
لطفاً هرگونه کمبود یا نقصی را در دفتر نمایندگی مشاهده می نمایید، اعلام فرمایید تا طرح ریزی لازم برای بهبود آن صورت پذیرد.

   

Back to Top