• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مواد مرجع استاندارد

در چند دهه اخير استفاده از دستگاه های کوانتومتری جهت تعیین ترکیب شیمیایی انواع فلزات به صورت گسترده متداول شده است. تعیین ترکیب شیمیایی و مقدار دقیق عناصر براي كاربرد صحيح و دقيق فلزات از ویژگی های ضروری است. وجود خطا در اندازه گیری مقدار عناصر موجود در یک نمونه می تواند ضررهای زیادی را به دنبال داشته باشد. دستگاه هاي كوانتومتري، نیاز به تنظیم و کالیبره مداوم شدن دارند تا بتوانند درصد عناصر تشکیل دهنده را به درستی تشخیص دهند. جهت کالیبره کردن دستگاه های کوانتومتری نیاز به نمونه های استاندارد متفاوت جهت تایید صحت و دقت اندازه گیری عناصر می باشد. لازم به ذکر است که مرکز پژوهش متالورژی رازی اولین و تنها تولید کننده این نمونه ها در داخل کشور می باشد. مرکز پژوهش متالورژی رازی قادر به تولید انواع نمونه های استاندارد پایه آهن (فولاد و چدن)، پایه آلومینیوم، پایه مس (برنج و برنز)، پایه روی و پایه نیکل با کیفیت بالا می باشد. یکی از خواص نمونه های استاندارد، همگن بودن عناصر موجود در کل نمونه است. در این مرکز بررسی هموژنیتی نمونه های استاندارد مطابق با استاندارد ASTM E826-1996 انجام می شود. هر کدام از نمونه های استاندارد تولید شده دارای یک گواهی نامه است که شامل مقدار عناصر موجود در نمونه به همراه عدم قطعیت آن ها می باشد.این گواهینامه اطمینان لازم از صحت و دقت تنظیم و کالیبراسیون را در مصرف کننده و بازرسین ایجاد می کند.

Back to Top