• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

طراحی

بخش طراحی مرکز پژوهش متالورژی رازی با کارشناسان با تجربه، آماده ارائه خدمات و تدوین دانش فنی و فنآوری تولید قطعات و مواد مهندسی می باشد. در بخش طراحی مرکز با استفاده از نرم افزار های تخصصی در زمینه مهندسی مواد نظیر نرم افزار شبیه سازی، فرایند ریخته گری و انجماد (SUT CAST) طراحی و تدوین دانش فنی تولید قطعات به روش ریخته گری انجام میگیرد. شبیه سازی تنش در قطعات و مجموعه های مهندسی و طراحی قطعه بر مبنای کنترل میزان تنش در حین کار نیز از موارد ارائه خدمات این بخش می باشد.