• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نمونه های استاندارد دستگاه های اسپکترومتری نشری (کوانتومتری)

استفاده از دستگاه های کوانتومتر جهت تعیین ترکیب شیمیایی انواع فلزات در ایران روندی رو به گسترش دارد. تعیین مقدار دقیق عناصر تشکیل دهنده فلزات و آلیاژها در بسیاری از بررسی های علمی مورد نیاز است. وجود خطا در اندازه گیری مقدار عناصر موجود در یک نمونه می تواند خطاهایی را در نتیجه گیری به دنبال داشته باشد. با توجه به وجود خطا در دستگاه های کوانتومتری، این دستگاه ها نیاز به کالیبره شدن مداوم دارند. جهت کالیبره کردن دستگاه های کوانتومتری نیاز به نمونه های استاندارد متفاوت جهت تایید صحت اندازه گیری عناصر می باشد:

یکی از خواص نمونه های استاندارد، همگن بودن عناصر موجود در کل نمونه است. در این مرکز بررسی هموژنیتی نمونه های استاندارد مطابق با استاندارد ASTM E826-1996 انجام می شود. هر کدام از نمونه های استاندارد تولید شده دارای یک گواهی نامه است. هر گواهی نامه شامل مقدار عناصر موجود در نمونه به همراه عدم قطعیت آن ها می باشد.

مرکز پژوهش متالورژی رازی اولین و تنها تولید کننده این نمونه ها در داخل کشور می باشد. این مرکز قادر به تولید انواع نمونه های استاندارد پایه آهن (فولاد و چدن)، پایه آلومینیوم، پایه مس (برنج و برنز)، پایه روی و پایه نیکل با کیفیت بالا می باشد.

Back to Top