• 1
  • 2
  • 3
  • 4

بخش هاي پذيرش و هماهنگي

بخش پذيرش
شناخت و درک درخواست مشتریان و تشخیص و تعیین صحیح آزمون‌هایی که باید بر روی نمونه‌ها انجام گیرد، اولین و مهترین گام در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌باشد. بخش پذیرش مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان یکی از ارکان اصلی ارتباط با مشتریان، وظیفه دریافت نمونه و تعیین آزمون‌های مورد نیاز را با استفاده از دانش کارشناسان با تجربه و بر اساس درخواست مشتریان و آخرین ویرایش استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی برعهده دارد. در این واحد کارشناسان این مرکز آماده ارائه مشاوره به مشتریان در زمینه آزمون‌های مورد نیاز برای نمونه‌های مختلف می‌باشند.

خدمات قابل ارائه در بخش پذيرش :

  • تعيين نوبت و پذيرايي از مشتريان
  • دریافت نمونه و درخواست مشتریان
  • بررسی نامه درخواست مشتریان و ارائه مشاوره هاي لازم
  • بررسی انجام‌پذیر بودن آزمون ها با توجه به نوع نمونه
  • تعیین آزمون‌های مورد نیاز بر اساس خواست مشتريان و و الزامات استاندارد مرتبط
  • تعیین مقدار نمونه مورد نیاز برای انجام آزمون
  • ثبت درخواست مشتریان و تعیین شماره پیگیری

بخش هماهنگي
بخش هماهنگی مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان پل ارتباطی مرکز با مشتریان، بعد از پذیرش کار، اطلاع‌رسانی و پیگیری درخواست‌های مشتریان را انجام می‌دهد. همچنین بخش صندوق وظیفه انجام امور مالی را برعهده دارد.

خدمات قابل ارائه در بخش هماهنگي :

-  صدور پیش فاکتور برای مشتریان و تحویل به صورت حضوری یا ارسال به صورت فکس و ایمیل برای مشتریان
-  پیگیری پرداخت هزینه و تایید مالی
-  هماهنگی با مشتریان در صورت تغییر آزمون‌ها، تغییر هزینه‌ها، کمبود نمونه و ...
-  پیگیری درخواست‌های مشتریان پس از پذیرش و در حین انجام آزمون های پژوهشی
-  چاپ گزارش‌ها
-  تهیه گزارش المثنی یا کپی برابر اصل مطابق ضوابط و قوانين
-  تغییر نام نمونه‌ها
-  تحویل گزارش به مشتریان به صورت حضوری یا ارسال به وسیله پیک یا پست
-  ارسال گزارش‌ها به صورت فکس یا ایمیل
-  انبارش و نگهداری نمونه‌ها قبل و پس از انجام آزمون های پژوهشی و تحویل آن‌ها به مشتریان
-  هماهنگی با دفاتر نمایندگی و ارسال گزارش‌ها و نمونه‌ها برای آن‌ها

Back to Top